Redakcja

Wydawca

GAMING MEDIA SP. Z O. O.

00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58

Wojciech Krzemień – CEO

w.krzemien@gamingmedia.pl

Lila Malinowska – COO & Editor in Chief

l.malinowska@gamingmedia.pl

Redakcja

VIGILANT MAGAZINE

Wojciech Ortis Bąk – Editor

w.bak@vigilantmagazine.pl

Małgorzata Chuchel – Editor

m.chuchel@vigilantmagazine.pl

Szymon Czaja – Editor

s.czaja@vigilantmagazine.pl

Marcin Krzemień – Editor

m.krzemien@vigilantmagazine.pl

Adriana Marczewska – Editor

a.marczewska@vigilantmagazine.pl

Jarosław Śmietana – Editor

j.smietana@vigilantmagazine.pl

Karolina Zajączkowska – Art Director

Artur Roguski – Social Media

Rafał Pantula – Development